Sudut EKSA sedang dalam proses..

 

 

LOGO 5s Pejabat Daerah dan Tanah Kemaman

MOTO 5S

" PENINGKATAN PRODUKTIVITI KEUTAMAAN KAMI "

VISI 5S

Menjadikan sebuah organisasi yang unggul dalam Pengurusan Daerah dan Tanah di peringkat Nasional menjelang Tahun 2020.

MISI 5S

Mengaplikasikan budaya kerja 5s untuk peningkatan kualiti jabatan.

POLISI 5S

· Meningkatkan Sistem Pentadbiran Daerah dan Tanah yang lebih ekonomik, efektif dan efisien.

· Menjadikan amalan 5s sebagai budaya kerja seharian bagi meningkatkan kepuasan pelanggan.

OBJEKTIF 5S

· Memupuk semangat nilai kekitaan (expredo) dan semangat kerja berpasukan (teamwork) dikalangan kakitangan.

· Menambahbaik Sistem dan Prosedur Kerja kearah penjimatan kos jabatan.

· Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, bersih dan selamat.