VISI

"Menjadikan sebuah organisasi yang unggul dalam

Pengurusan Pentadbiran Daerah dan Tanah

di Peringkat Nasional Menjelang 2020"

 

MISI

" Memberi Perkhidmatan Yang Cekap, Adil dan berkesan

melalui Pembangunan Modal Insan sebara Mampan

dan Aplikasi Sistem Penyampaian Yang Efektif

mengikut dasar-dasar kerajaan"